Ślub konkordatowy – jakie dokumenty należy „załatwić” przed zawarciem związku małżeńskiego w kościele?