Barwa jako podstawowy element składowy kompozycji florystycznej

Barwa należy do podstawowych elementów składowych kompozycji florystycznej. Za pomocą barwy można w kompozycji wyrazić temat, wywołać emocje, budować przestrzeń. Na temat barwy dyskutowano od zawsze, napisano masę książek, wymyślono wiele teorii. W literaturze poświęconej florystyce na ogół funkcjonuje jedna teoria barw Jana Ittena oparta na powszechnie znanym, składającym się z 12 części, kole barw.

Koło barw Jana Ittena

Barwy podstawowe

  Są trzy główne barwy w kole barw w najczystszej formie: żółta, czerwona, niebieska. Barwy te nazywane są jako generatywne kolory pierwotne, barwy zasadnicze lub barwy pierwszorzędowe. Są one podstawowe w tym sensie, że żadnej z nich nie można otrzymać w wyniku zmieszania z innymi barwami i żadna nie posiada jakiegokolwiek wspólnego elementu z dwoma pozostałymi.

Barwy pochodne

 Pomiędzy barwami podstawowymi w kole znajdują się barwy pochodne, nazywane drugorzędnymi, złożonymi, pośrednimi lub wtórnymi. Są to pomarańczowa, zielona, fioletowa. Powstają one w wyniku zmieszania w równych częściach sąsiadujących barw podstawowych:
Żółty + czerwony = pomarańczowy
Niebieski + żółty = zielony
Czerwony + niebieski = fioletowy (nazywany także purpurowym)

Barwy trzeciorzędowe

  Jeżeli połączy się barwy pierwszorzędowe i drugorzędowe i drugorzędowe, wówczas otrzyma się barwy trzeciego stopnia, które zajmują pozostałe miejsca w kole barw.